07.05.2021 FM Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departamenta darba grupa

FM Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departamenta darba grupā tika izskatīts Biedrību Ieņēmumu un izdevumu pārskats (GP sastāvdaļa).
Tiek plānots, ka šajā pārskatā turpmāk atsevišķi būs jāizdala saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi, kā arī dažādu projektu ieņēmumi un izdevumi (no valsts budžeta un tml. finansētie).
Grāmatvežu viedokli pēc FM uzaicinājuma darba grupā pārstāvēja LRGA (Lilita Beķere) un LRĀGA (Aivars Droiskis).