17.02.2022 reliģisko organizāciju (starpkonfesiju) vadītāju un grāmatvežu darba grupas sēde

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji O.K.Abrams, A.Droiskis un O.Springis 17.02.2022 piedalījās Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas organizētajā un vadītajā reliģisko organizāciju (starpkonfesiju) vadītāju un grāmatvežu darba grupas sēdē, kurā tika apspriests MK noteikumu projekts “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.
Diskusija bija ļoti vērtīga gan dažādu konfesiju pārstāvjiem, kuri piedalījās šajā sēdē, gan arī LRĀGA pārstāvjiem. Izstrādātie un sēdē akceptētie priekšlikumi dos ievērojamu ieguldījumu kopīgajā darbā, kurš tiek veikts,izstrādājot jaunos MK noteikumus.