APTAUJA par grāmatvedības datorprogrammu atbilstības pārbaudi un to reģistrēšanu

APTAUJAS REZULTĀTI
Sakarā ar to, ka ir pieņemts jauns Grāmatvedības likums un šajā sakarā tiek atjaunoti attiecīgie normatīvie akti – Grāmatvedības kārtošanas noteikumi un citi normatīvie akti, Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija izveidoja Aptauju. Ieceres pamatā bija šādi notikumi: Finanšu ministrijas Darba grupa izstrādā jauno Grāmatvedības kārtošanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) projektu. Noteikumu projektā atsevišķa nodaļa tiek veltīta grāmatvedības datorprogrammām. Noteikumi paredz nodokļu maksātāju atbildību par to, lai datorizēti grāmatvedības uzskaite tiktu kārtota tikai ar tādām datorprogrammām, kuras atbilst šo Noteikumu prasībām.
Prasības sastāv no dažādiem tehniskiem terminiem, kuros (pēc mūsu domām) daudzi grāmatveži neorientējas. Tādējādi saviem spēkiem grāmatveži nespēj izvērtēt grāmatvedības datorprogrammas atbilstību Noteikumu prasībām.
Sākotnēji Noteikumu projektā tika paredzēts, ka par grāmatvedības datorprogrammu atbilstību Noteikumiem atbildīgs būs datorprogrammas izstrādātājs. Diskusiju rezultātā šī norma no Noteikumu projekta ir svītrota.
Asociācija ieteica Noteikumos paredzēt normu, ka grāmatvedības datorprogrammu atbilstības pārbaudi veic Valsts ieņēmumu dienests, un ka visas pārbaudītās datorprogrammas tiek reģistrētas vienotajā VID reģistrā, līdzīgi, kā tas ir ar EKA.
Šis priekšlikums tika noraidīts, to neatbalstīja ne Finanšu minsitrija, ne arī Valsts ieņēmumu dienests.
Tātad – pašlaik projekta variantā ir Noteikumu teksts, kurā atstāta lietotāja atbildība par grāmatvedības datorprogrammu atbilstību Noteikumiem.

Aptaujas rezultāti (izvilkums):
Kādu grāmatvedības datorprogrammu Jūs lietojat?
Horison – 15.8%
Jumis Pro (Tildes Jumis) – 41.7%
Zalktis – 39.6%

Vai Jūs atbalstāt priekšlikumu, lai Latvijā piegādātajām grāmatvedības datorprogrammām tiku veikta to atbilstības pārbaude valsts institūcijā vai sertifikācijas institūcijā?
Atbalstu – 54,3%
Neatbalstu – 23,6%
Atbalstu, ka to veic VID – 17,9%
Atbalstu, ka to veic sertifikācijas institūcija – 25%

Vai Jūs atbalstāt priekšlikumu par vienota reģistra izveidošanu, kurā tiktu iekļautas grāmatvedības datorprogrammas, kuru atbilstība pārbaudīta?
Atbalstu – 54,3%
Neatbalstu – 31,4%
Atbalstu, ka to veic VID – 20,0%
Atbalstu, ka to veic sertifikācijas institūcija – 15,7%
Protams, viedokļi ir dažādi. Tajā skaitā – ko dos reģistrācija, ko dos reģistrs, kam tas ir vajadzīgs… utt.
Nav noslēpums, ka ir viena sabiedrības (arī grāmatvežu) daļa, kuriem viss vienmēr ir labi – tiktāl, kamēr viņus personīgi tas neskar vai nav skāris. Viss parasti izrādās slikti tikai tad, ja kāda pārbaude konstatē trūkumus, uzliek administratīvo sodu… Tad savukārt visi citi ir vainīgi.
Aptauja joprojām ir pieejama šeit:
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfmh6J83_F4Mnb5snQiAeUF8WaNzcptg-7ijltDvKnNaXlJxQ/formResponse