Ārpakalpojuma grāmatvežu maiņa

Aivars Droiskis, Mg.sci.oec., grāmatvedības eksperts, finanšu konsultants, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Galvenais normatīvais akts nozarē (tā saucamais jumta likums) līdz šā gada beigām ir likums “Par grāmatvedību”. 2022.gada 1.janvārī stāsies spēkā jaunais Grāmatvedības likums, ko Saeima pieņēma šogad 10.jūnijā.  Likuma “Par grāmatvedību” 3.panta otrajā daļā noteikts, ka grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona — grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis, ar ko uzņēmuma vadītājs noslēdzis attiecīgu rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības…
Visu rakstu var lasīt šeit.