Ārpakalpojuma grāmatvežu stāsti par dalību Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijā

Biedrība Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija (LRĀGA) kā nevalstiskā organizācija ir dibināta 2020.gada 1.decembrī ar mērķi īstenot, veicināt un pilnveidot ārpakalpojuma grāmatvežu profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību ar dažādām aktivitātēm un grāmatvedības uzskaites pilnveidošanu un attīstību Latvijā. 2021.gadā Biedrība parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memorandu, lai iesaistītos sadarbības stiprināšanā starp sabiedrības pārstāvjiem un valsts pārvaldi.

SIA Gamma AD dalībnieks un Valdes loceklis Aivars Droiskis, tagad arī LRĀGA Valdes priekšsēdētājs stāsta, ka pirms nepilniem trīs gadiem kopā ar biedru grupu nodibināja biedrību Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija, kas ļāva aktīvi paust savu profesionālo viedokli jaunā Grāmatvedības likuma izstrādāšanā un arī saistīto Ministru kabineta noteikumu sagatavošanā. Esot LRĀGA pārstāvim, bija iespēja darboties Finanšu ministrijas darba grupu sastāvā, kā arī piedalīties Saeimas komisiju sēdēs. Arī turpmāk tiek plānots iesaistīsies normatīvo aktu priekšlikumu izstrādāšanā un apspriešanā grāmatvedības uzskaites, finanšu un nodokļu jomā, piedaloties Finanšu ministrijas un citu institūciju rīkotajās sanāksmēs.

Kopš 2023.gada 1.jūlija ārpakalpojuma grāmatvedību var kārtot tikai VID licencēti grāmatveži, kas LRĀGA liek daudz aktīvāk iesaistīties ārpakalpojuma grāmatvežu interešu pārstāvēšanā un sabiedrības informēšanā. Tādēļ biedrības biedri dalījās savā pieredzē un ieguvumos no dalības LRĀGA.

Kā viens no iemesliem kāpēc biedri ir izlēmuši iesaistīties LRĀGA tiek minēts, ka ir iespēja paust savu profesionālo viedokli. Piemēram, IK BLG vadītāja Līga Blumfelde skaidro, ka pārāk biežās izmaiņas  normatīvajos aktos lika pieņemt lēmumu pievienoties LRĀGA, lai ar savu ilggadējo pieredzi palīdzētu citiem grāmatvedības jomas speciālistiem un būtu arī iespēja paust savu viedokli un iesniegt priekšlikumus atbildīgajās iestādēs kvalitatīvāku un pārdomātāku likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrādē. Arī grāmatvede Sanita Djatlova par savu galveno iemeslu, kādēļ izlēma pievienoties LRĀGA, min kolēģu un klientu samērā biežo pārmetumu uzklausīšanu par LR normatīvo aktu sarežģītību un par nodokļu slogu Latvijā.

Daļa kolēģu LRĀGA nolēma pievienoties, lai, komandā strādājot, rastu risinājumus grāmatvedības un ar to saistīto jomu sakārtošanai. Piemēram, grāmatvede Rasma Anspoka stāsta, ka pēc vairākiem bažu un nenoteiktības pilnajiem gadiem finanšu un uzņēmējdarbības jomā, fiskālā un monetārā politikā, bija jāiestājas LRĀGA, lai komandā meklētu atbildes uz neskaidrajiem un  nepilnīgi izskaidrotiem jautājumiem un lai rastu jēdzīgus un samērīgus risinājumus, kas balstīti uz praksi un pieredzi.

LRĀGA izveidotajā mājaslapā, Facebook kontā un Facebook grupā Grāmatvedis grāmatvedim draugs tiek publicēta aktuālā informācija gan par biedru sasniegumiem, gan citām jomas aktualitātēm, kā arī šeit ikvienam grāmatvedim un interesentam ir iespēja uzdot neskaidros jautājumus un no kolēģiem saņemt atbildes uz tiem. Turklāt LRĀGA biedriem ir izveidota slēgta WhatsApp grupa, kurā tie sniedz atbalstu viens otram ikdienas darbos. Daļai biedru tieši iespēja atbalstīt kolēģus un saņemt atbalstu sarežģītās situācijās ir vērtīgākais ieguvums no dalības LRĀGA. Piemēram, SIA Mergera dibinātāja Inga Jefrēmova min, ka iespēja slēgtajā biedru grupā uzdot neskaidros jautājumus ir vērtīgs atbalsts ikdienas darbā, jo tādējādi var uzzināt citu kolēģu pieredzi un rast vislabāko konkrētās situācijas risinājumu. Arī LRĀGA biedre Anastasija Ļeonova, kura pārstāv grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmumu SIA AL Accounting Solutions, stāsta, ka kļūt par daļu no LRĀGA viņu pamudināja nepieciešamība atrasties kolēģu vidū, kuri varētu palīdzēt tikt skaidrībā nestandarta situācijās. Turklāt, Anastasija norāda, ka dalība biedrībā attaisnoja tai uzliktās cerības. Līdzīgs viedoklis ir arī SIA Vienotais konts vadītājai Ditai Kalniņai, kura par vienu no galvenajiem ieguvumiem, esot LRĀGA, uzskata tīklošanās iespēju savējo vidū un profesionālu kolēģu atbalstu strīdīgās situācijās.

Daži LRĀGA biedri norāda, ka, esot aktīvam biedram, tiek veicināta uzņēmuma atpazīstamība, kas savukārt veicina tā attīstību. Tā piemēram, gan SIA Gamma AD, gan SIA Mergera uzņēmuma vadītājiem ir izveidojusies sadarbība un ir iespēja publicēt savus rakstus grāmatvedības profesionāļu žurnālā Bilance.

Digitalizācija ir viena no jomām, kas pēdējos gados strauji attīstās un ienāk arī grāmatvedībā. To vecina arī tas, ka Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā digitalizācija ir viena no jomām, kurā būtiski tiek investēts finansējums, tādējādi veicinot uzņēmumu attīstību un konkurētspēju. LRĀGA darbojas SIA Vienotais konts, kura vadītāja Dita Kalniņa ir arī biedrības valdes locekle un kuras uzņēmuma stiprā puse ir integrēt jaunas grāmatvedības uzskaites programmas, ieviest digitālos grāmatvedības uzskaites un kontroles rīkus. Kā skaidro SIA Vienotais konts vadītāja, uzņēmums savā darbībā jau izmanto digitalizācijas rīkus, kas ļauj klientiem un to darbiniekiem ērti pārvaldīt dokumentus savās viedierīcēs, tādējādi nodrošinot bezpapīra grāmatvedības uzskaiti. Dokumentu apstiprināšana, apstrāde un uzglabāšana notiek pilnībā digitāli. SIA Vienotais konts būs viens no tiem biedrības biedriem, kas iesaistīsies digitalizācijas attīstīšanā, daloties savā pieredzē par digitalizācijas ieviešanu ārpakalpojuma grāmatvedībā.

LRĀGA aicina ikvienu ārpakalpojuma grāmatvedi kļūt par biedrības biedru un izmantot biedrības sniegtās iespējas. Kā noprotams no biedru pieredzes stāstiem, katram ir savi iemesli, kādēļ kļūt par biedrības biedru, bet mērķis visiem ir viens – pilnveidot ārpakalpojuma grāmatvežu profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību ar dažādām aktivitātēm un veicināt grāmatvedības un nodokļu uzskaites sistēmas attīstību Latvijā.