Biedru sapulce 11.02.2022 un Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas

2022.gada 11.februārī notika LRĀGA Biedru sapulce.
Tika apstiprināts Gada pārskats par 2021.gadu, tika apstiprināti Grozījumi Statūtos (tagad 3 Valdes locekļi), tika papildus ievēlēti 2 Valdes locekļi: Oto Kristiāns Abrams un Anastasija Ļeonova.
14.02.2022 par Valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Oto Kristiāns Abrams.