Darba grupas sēde ES direktīvas Nr. 2021/2101 ieviešanai

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) Valdes loceklis A.Droiskis 05.04.2022. piedalījās Finanšu ministrijas sasauktajā pirmajā darba grupas sēdē, kas tika izveidota, lai izstrādātu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES direktīvas 2021/2101 (2021. gada 24. novembris), ar ko Direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ieviešanai nepieciešamos likumprojektus.
Tika uzsākta likumprojekta “Par starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību informācijas atklāšanu attiecībā uz ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību sadalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām” izskatīšana. Tas ir jauns izaicinājums iedziļināties ES direktīvu “kalambūros” un palīdzēt sagatavot kvalitatīvu un saprotamu nacionālo tiesību aktu minētajā jomā.
Nākamā Darba grupas sēde plānota 19.04.2022.