Depozīta sistēmas ieviešana ēdināšanas uzņēmumā

Žurnāla “Bilance” 2023. gada oktobra numurā – Nr. 10 (502) ir publicēts LRĀGA biedres un SIA “Mergera” valdes locekles Ingas Jefrēmovas raksts “Depozīta sistēmas ieviešana ēdināšanas uzņēmumā”.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autores (Inga Jefrēmova) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autori ir obligāta.