Derīgo izrakteņu uzskaite

Žurnāla “Bilance” 2022.gada janvāra numurā – Nr.1 (481) ir publicēts LRĀGA biedra un SIA “Abrams Business Services” valdes locekļa Oto Kristiāna Abrama raksts “Par derīgo izrakteņu uzskaiti”. Rakstu var lasīt šeit.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autora (Oto Kristiāns Abrams) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autoru ir obligāta.