Dividenžu un ārkārtas dividenžu aprēķināšana, uzskaite un piemērojamie nodokļi

Žurnāla “Bilance” 2022.gada aprīļa numurā – Nr.4 (484) ir publicēts LRĀGA valdes priekšsēdētāja un SIA “Abrams Business Services” valdes locekļa Oto Kristiāna Abrama raksts “Dividenžu un ārkārtas dividenžu aprēķināšana, uzskaite un piemērojamie nodokļi”.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autora (Oto Kristiāns Abrams) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autoru ir obligāta.