Finanšu ministrijas darba grupa 22.11.2022

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) Valdes loceklis  A.Droiskis 22.11.2022 piedalījās Finanšu ministrijas darba grupas sēdē, kas tika izveidota, lai izstrādātu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES direktīvas 2021/2101 (2021. gada 24. novembris), ar ko Direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ieviešanai nepieciešamos likumprojektus.

Tika turpināta likumprojekta “Par starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību informācijas atklāšanu attiecībā uz ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību sadalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām” izskatīšana.

Tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”.

Nākamās Darba grupas sēdes norises datums tiks precizēts.