FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 01.07.2021

Tika izskatīta MK noteikumu “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” nodaļa par inventarizācijām. Tika nolemts papildus lūgt Valsts kontroles viedokli un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli saistībā ar atsevišķu bilances posteņu inventarizāciju valsts un pašvaldību iestādēs.
Tika turpināts izskatīt MK noteikumu projekts “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” – sadaļa par Gada pārskata pielikumiem.
Tika nolemts, ka LRĀGA kopā ar LZRA sagatavos kopīgu priekšlikumu uz nākamo Darba grupas sēdi.
Iecere – Biedrību Gada pārskatam pievienot Vispārējo informāciju (obligātu visām biedrībām), kā arī finanšu pārskatu paskaidrojošu informāciju – biedrībām ar lielāku apgrozījumu, SLO un tml.
LRĀGA iesniedza priekšlikumu saistībā ar grāmatvedības datorprogrammām. Laika trūkuma dēļ tas netika izskatīts.
Nākamā Darba grupas sēde – augustā.