FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 05.08.2021

Tika izskatīts MK noteikumu projekts “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” – sadaļā par Gada pārskata pielikumiem un par biedrību GP iesniegšanas kārtību.

Tika diskutēts par priekšlikumiem, kurus sagatavoja LRĀGA kopā ar LZRA.

Biedrību Gada pārskatam tiek plānots pievienot Vispārējo informāciju (obligātu visām biedrībām), kā arī finanšu pārskatu paskaidrojošu informāciju – biedrībām ar lielāku apgrozījumu, SLO un tml.

Tika izskatīts arī LRĀGA priekšlikums saistībā ar grāmatvedības datorprogrammām – par licences (līguma) sastāvdaļām – obligāto saturu. Diemžēl, tas neguva Darba grupas locekļu vairākuma atbalstu.

Arī LRĀGA priekšlikums par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma papildināšanu ar prasību Gada pārskatu EDSā parakstīt grāmatvedim, kurš to sastādīja, neguva Darba grupas locekļu vairākuma atbalstu.

Nākamā sanāksme 19.augustā.