FM grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 07.04.2022.

07.04.2022., Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) Valdes loceklis Aivars Droiskis piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika turpināts izskatīt MK noteikumu projektu “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”.

Nākamā FM Darba grupas sēde tiek plānota 28.04.2022.