FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 09.12.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) valdes priekšsēdētājs A.Droiskis 09.12.2021 piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriests MK noteikumu projekts ”Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.
Nākamā Darba grupas sēde tiek plānota 2021.gada 23.decembrī.