FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 10.02.2022

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji A.Droiskis, O.K.Abrams un O.Springis 10.02.2022 piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriests MK noteikumu projekts “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” – turpinājums.

Nākamā Darba grupas sēde tiek plānota 24.februārī.