FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 10.06.2021

Tika izskatīta MK noteikumu “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” nodaļa par datorprogrammām.
LRĀGA priekšlikums par grāmatvedības uzskaites datorprogrammu  reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā atkārtoti  šajā MK noteikumu izstrādes stadijā tika noraidīts. Turpināsim darbu pie situācijas izpētes citās valstīs un pie priekšlikuma virzīšanas, iesaistot arī citas institūcijas.
Nākamā sanāksme par šo tēmu 1.jūlijā.