FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 11.03.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji A.Droiskis un O.Springis piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriesti šādi jautājumi:
1. Priekšlikumi Grāmatvedības likumprojekta 2.lasījumam iesniegšanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Noteikumu projekts “Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti uzņēmumu kasē”.
3. Informācija par biedrību un nodibinājumu grāmatvedības kārtošanas un gada pārskatu noteikumu projektu.