FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 13.05.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji A.Droiskis un O.Springis 13.05.2021 piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriests MK noteikumu projekts “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” – turpinājums.
Nākamā Darba grupas sēde tiek plānota 27.maijā. Tiks izskatīta MK noteikumu projekta “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 7.sadaļa “Grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras lietošanas prasības”.