FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 15.04.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) Valdes priekšsēdētājs A.Droiskis piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriesti šādi jautājumi:
Priekšlikums par elektronisko zīmogu uz grāmatvedības dokumentiem (rēķiniem un tml.) – jaunajam Grāmatvedības likumam uz 2.lasījumu.  MK noteikumu projekts “Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti uzņēmumu kasē” – turpinājums.
MK noteikumu projekts “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” – turpinājums.
Tika izteikts vērā ņemams priešlikums – atļaut biedrībām izvēlēties, pēc kāda principa sagatavot ieņēmumu un izdevumu pārskatu – pēc kases principa vai pēc uzkrāšanas uzkrāšanas principa.
Nākamā Darba grupas sēde tiek plānota 29.aprīlī. Turpināsies MK noteikumu projekta “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” izskatīšana.