FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 19.08.2021

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji A.Droiskis, O.K.Abrams un O.Springis piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriesti Finanšu ministrijas sagatavotie priekšlikumi – precizējumi MK noteikumu projektā “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” – turpinājums.
Tika atbalstīti arī LRĀGA priekšlikumi.
Nākamā darba grupas sēde – 02.09.2021.