FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 23.12.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA)pārstāvji A.Droiskis un O.Springis 23.12.2021 piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriests MK noteikumu projekts ”Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.
Nākamā Darba grupas sēde tiek plānota 2022.gada 13.janvārī.