FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 24.02.2022

Šodien, 24.02.2022., Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji Oto Kristiāns Abrams, Aivars Droiskis un Oskars Springis piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika turpināts izskatīt MK noteikumu projektu “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”.

Nākamā FM Darba grupas sēde tiek plānota 10.03.2022.