FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 27.05.2021

Tika izskatīta MK noteikumu “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” nodaļa par datorprogrammām.
LRĀGA priekšlikums par šo programmu reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā sākotnējā stadijā tika noraidīts.
Vairāki darba grupas locekļi un arī uzaicinātie eksperti bija visnotaļ noraizējušies par to, ka šāda norma ievērojami palielinās administratīvo slogu Valsts ieņēmumu dienestā.
Nākamā sanāksme par šo tēmu 10.jūnijā.