FM grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 28.04.2022.

Latvijas Repubikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) Valdes loceklis A.Droiskis 28.04.2022 piedalījās Finanšu ministrijas Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes Darba grupas sēdē, kurā tika apspriests MK noteikumu projekts “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” – noslēguma sēde.
Sēdē piedalījās arī Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile. Sēde noritēja augstā profesionālā līmenī, tika uzklausīti un pārsvarā akceptēti arī RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJAS organizētajā un vadītajā reliģisko organizāciju (starpkonfesiju) vadītāju un pieaicināto grāmatvedības, revīzijas, nodokļu un jurisprudences ekspertu darba grupas sēdē izstrādātie un Finanšu ministrijā iesniegtie priekšlikumi.