FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 29.04.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji A.Droiskis un O.Springis piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriesti šādi jautājumi:
MK noteikumu projekts “Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti uzņēmumu kasē” – nobeigums.
MK noteikumu projekts “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” – turpinājums.
Nākamā Darba grupas sēde tiek plānota 13.maijā. Turpināsies MK noteikumu projekta “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” izskatīšana.