FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 16.09.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji A.Droiskis, O.K.Abrams un O.Springis 16.09.2021 piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē, kurā tika apspriests MK noteikumu projekts “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatiem” – turpinājums.

Tika vēlreiz diskutēts arī par LRĀGA priekšlikumu MK noteikumu projektam “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”, 7.sadaļai “Grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras lietošanas prasības”.
Nākamā Darba grupas sēde tiek plānota 30.septembrī.