Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Lai iestātos Biedrībā par biedru, atbilstoši Biedrības Statūtu 4.1.p.p. jāaizpilda un jāiesniedz noteikta parauga Pieteikums. Pieteikuma veidlapu lūdzam skatīt šeit vai pieprasīt uz e-pasta adresi: info@lraga.lv.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde.

Valde neizskata pieteikumu, ja nav samaksāta iestāšanās nauda. Ja pieteicējs netiek uzņemts par Biedrības biedru, iestāšanās nauda tiek atmaksāta pieteicējam 10 (desmit) dienu laikā.

Iestāšanās maksa:

fiziskām personām – 5 EUR;

juridiskām personām – 25 EUR.

Biedru nauda:

fiziskām personām – 2 EUR mēnesī;

juridiskām personām – 5 EUR mēnesī.

Ja iestāšanās naudas un/vai biedra naudas iemaksai nepieciešams rēķins, lūdzam rakstīt: info@lraga.lv, norādot attiecīgus rekvizītus rēķina sastādīšanai.

Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu saraksts 

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija (LRĀGA) uz brīvprātības principiem, ar attiecīgo komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) piekrišanu, veido un uztur licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu sarakstu ar mērķi jebkuram jaunajam uzņēmējam, citam interesentam vienkopus redzēt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus, lai izvēlētos sadarbības partneri.  Vairāk par šo sarakstu lasīt šeit.