Kā sagatavot projekta finanšu plānu?

Žurnāla “Bilance” 2022.gada augusta numurā – Nr. 8 (488) ir publicēts LRĀGA biedres un SIA “Mergera” valdes locekles Ingas Jefrēmovas raksts “Kā sagatavot projekta finanšu plānu”.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autores (Inga Jefrēmova) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autori ir obligāta.