Kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties

Žurnāla “Bilance” 2024.gada aprīļa numurā – Nr.4 (508) ir publicēts LRĀGA biedres un SIA “Mergera” valdes locekles Ingas Jefrēmovas raksts “Uzņēmējdarbības formas izvēle”.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autores (Inga Jefrēmova) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autori ir obligāta.