Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu saraksts

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija (LRĀGA) uz brīvprātības principiem, ar attiecīgo komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) piekrišanu, veido un uztur licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu sarakstu ar mērķi jebkuram jaunajam uzņēmējam, citam interesentam vienkopus redzēt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus, lai izvēlētos sadarbības partneri. 

Saraksts sagatavots uz licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu pieteikumu pamata. Iekļaujot ziņas par komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) šajā sarakstā, šī saraksta veidotāji vispirms pārliecinās par licences spēkā esamību Valsts ieņēmumu dienesta uzturētajā Publiskajā ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā – Likuma “Par grāmatvedību” 15.7.pants. Par licences spēkā esamību tiem komersantiem, kuri šajā sarakstā ir norādījuši savu nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, interesents var pārliecināties šeit.

Saimnieciskās darbības veicēju (fizisko personu) nodokļu maksātāju kodi ir šī saraksta sagatavotāju rīcībā, tie tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un netiek publiski izpausti. Lai sazinātos ar ārpakalpojuma grāmatvedi (saimnieciskās darbības veicēju), interesents var izmantot kontaktinformāciju, kas publicēta šajā sarakstā.

Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji Pieteikumu iekļaušanai šajā sarakstā aizpilda šeit, to izdrukājot, parakstot, ieskenējot (vai parakstot ar elektronisko parakstu) un nosūtot uz e-pastu info@lraga.lv. Uzziņas pa tālruni +371 29212101.

Pirms Pieteikuma nosūtīšanas LRĀGA norēķinu kontā bankā LV72 HABA 0551 0499 63518 jāiemaksā vienreizēja maksa par iekļaušanu sarakstā:
juridiskām personām 25 EUR (bez PVN),
fiziskām personām – 15 EUR (bez PVN).
LRĀGA nav PVN maksātāja.

LICENCĒTO ĀRPAKALPOJUMA GRĀMATVEŽU SARAKSTS

UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS
Komersanta (SDV) nosaukums, vārds, uzvārds Komercdarbības forma Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods Ārpakalpojuma grāmatveža licence spēkā No Ārpakalpojuma grāmatveža licence spēkā Līdz Kontaktinformācija Web lapa
Abrams Business Services SIA 40103496583 29.07.2021 28.07.2026 tālr.22008116 info@abrams.lv “Akordi”, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101 http://www.abrams.lv
Gamma AD SIA 40003769863 09.07.2021 08.07.2026 tālr.29212101 info@gamma-ad.lv Andromedas gatvē 2-55, Rīgā, LV-1084 http://www.gamma-ad.lv
Jumis AZ SIA 45403005886 14.07.2021 13.07.2026 tālr.22444777 info@jumis-az.lv Dzirnavu ielā 11, Jēkabpilī, LV-5201 https://jumis-az.lv/
SLK Birojs SIA 42103051982 27.08.2021 26.08.2026 tālr.26807684 slkbirojs@inbox.lv Meldru ielā 1, Liepājā, LV-3401 fakt.adrese: Lauku ielā 31/35 Liepājā, LV-3411 -
Vienotais konts SIA 40203291805 24.09.2021 01.07.2025 tālr.22066907 vienotaiskonts@gmail.com Rīgā www.vienotaiskonts.lv
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI (SDV)
DJATLOVA Sanita SDV - * 06.08.2021 01.07.2025 tālr.26634747 sanitadjatlova@inbox.lv Ropažu novads -
SPAILE Sandra SDV - * 19.08.2021 18.08.2026 tālr.26472601 sandra.spaile@gmail.com Ērgļu novads -
SPRINCE Liene Ellena SDV - * 30.07.2021 29.07.2026 ālr.26611100 liene.sprince@gmail.com Valmiera -