LRĀGA 2022. gada pārskats

Aicinām iepazīties ar valdes sagatavoto LRĀGA 2022. gada pārskatu par periodu 01.01.2022. – 31.12.2022.
Gada pārskats ir apstiprināts ar biedru kopsapulces balsojumu, 30.03.2023. protokols Nr. 1-2023/P/LRAGA.