LRĀGA pievienojas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memorandam

25.08.2021 Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija (LRĀGA) parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memorandu, lai iesaistītos sadarbības stiprināšanā starp sabiedrības pārstāvjiem un valsts pārvaldi.
Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Memoranda sākotnējā parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā.
Pašlaik šo Memorandu ir parakstījušas 485 nevalstiskās organizācijas.