LRĀGA priekšlikums par grāmatvedības datorprogrammām – MK noteikumu projektam

Priekšlikums – papildināt MK noteikumu projektu – punktu par grāmatvedības datorprogrammu lietošanas prasībām:
Licencē vai licences līgumā iekļauj:
58.1.1. licences izsniegšanas datumu un tās derīguma termiņu;
58.1.2. grāmatvedības datorprogrammas nosaukumu;
58.1.3. tehniskās prasības grāmatvedības datorprogrammas instalēšanai un  lietošanai;
58.1.4. grāmatvedības datorprogrammas autora apliecinājumu par grāmatvedības datorprogrammas atbilstību šajos noteikumos paredzētajām lietošanas vispārējām un tehniskajām prasībām;
58.1.5. grāmatvedības datorprogrammas garantijas;
58.1.6. citus noteikumus, par kuriem grāmatvedības datorprogrammas piegādātājs un lietotājs ir vienojušies, un kas nav pretrunā ar autortiesības un grāmatvedības uzskaiti regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Iepriekšējā sarakste šajā jautājumā:
LRĀGA vēstule Valsts ieņēmumu dienestam – šeit;
Valsts ieņēmumu dienesta atbilde – šeit.