Mazkapitāla SIA pamatkapitāls un peļņas sadale

Žurnāla “Bilance” 2023. gada maija numurā – Nr. 5 (497) ir publicēts LRĀGA biedres un SIA “Mergera” valdes locekles Ingas Jefrēmovas raksts “Mazkapitāla SIA pamatkapitāls un peļņas sadale”.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autores (Inga Jefrēmova) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autori ir obligāta.