KĀ KĻŪT PAR BIEDRU
Lapa

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība. Lai iestātos Biedrībā par biedru, atbilstoši Biedrības … Read More

STATŪTI
Lapa

APSTIPRINĀTI                                        … Read More