Par Labklājības ministrijas aicinājumu

            Uzņēmumi VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” 2021.gada 25.novembrī saņēma vēstules, kurās tika atreferēts Labklājības ministrijas aicinājums, kā darba devējiem jārīkojas, lai nebūtu jāveic minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem periodā, kad darbinieks (amatpersona) iegūst vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un ir atstādināts no darba (amata, dienesta) vai ir noteikta dīkstāve darbinieka vainas dēļ.

Darba devēji tika aicināti sniegt ziņas par darba ņēmējiem – par atstādināto darbinieku vai darbinieka dīkstāvi, kas radusies darbinieka vainas dēļ, norādot šādus ziņu kodus:

            1) 50 – datums, ar kuru darba ņēmējs ir atstādināts no darba (amata, dienesta) vai darbiniekam ir noteikta dīkstāve, kas radusies darbinieka vainas dēļ;

            2) 51 – datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba (amata, dienesta) vai darbiniekam bija noteikta dīkstāve, kas radusies darbinieka vainas dēļ.

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija reāgēja uz šo aicinājumu un vērsās Valsts ieņēmumu dienestā. Jo normatīvie akti neparedz, ka dīkstāve darbinieka vainas dēļ ir tas pats, kas atvaļinājums bez darba algas samazināšanas.

Vēl jo vairāk, ka 2010.gada 7.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.827
“Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” neparedz šo kodu izmantošanu darbinieka dīkstāves gadījumā.

Savukārt minētie Ministru kabineta noteikumi neparedz tiesības nevienai citai valsts pārvaldes institūcijai (tajā skaitā arī Labklājības ministrijai ar Valsts ieņēmumu dienesta starpniecību) izdarīt grozījumus šajā normatīvajā aktā.

Esam saņēmuši Valsts ieņēmumu dienesta atbildi:

“Labdien!

Informējam, ka nosūtītā informācija nodokļu maksātājiem ir pagaidu aicinājums no Valsts ieņēmumu dienesta puses sākotnējā periodā iesniegt šos ziņu kodus, jo normatīvie akti vēl nav stājušies spēkā.

Aicinājums iesniegt ziņas nav obligāts, bet veicams tikai ieteikuma formā, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra savlaicīgi saņemtu informāciju saistībā ar minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķinu, jo iesniegtajās ziņās norādītie kodi pa periodiem, kuros darbinieks atradās dīkstāvē netiks iekļauti minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķinā.

Vēršam uzmanību, ka ieteikumu Valsts ieņēmumu dienestam nosūtīt dotā satura informāciju nodokļu maksātājiem aicināja Labklājības ministrija.

Labklājības ministrija ir izstrādājusi grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (kurus ir jāatbalsta Ministru kabinetam un jāpieņem Saeimā), kā arī tiks veikti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (MK noteikumi). Ar grozījumiem MK noteikumos tiks ieviesti jauni kodi ziņu iesniegšanai par dīkstāvi un atstādināšanu: “53” – datums, ar kuru darba ņēmējs ir atstādināts no darba (amata, dienesta) vai darbiniekam ir noteikta dīkstāve, kas radusies darbinieka vainas pēc; “54” – datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba (amata, dienesta) vai darbiniekam bija noteikta dīkstāve, kas radusies darbinieka vainas pēc.

Ar cieņu

VID konsultants Agris Razumovskis”