Par prasībām grāmatvedības datorprogrammām

Piedaloties Finanšu ministrijas Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas darbā uzaicināto ekspertu statusā, Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija izstrādāja un iesniedza priekšlikumus tiesību akta projektam “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” – saistībā ar šajā tiesību aktā grāmatvedības datorprogrammām izvirzītajām prasībām. LRĀGA priekšlikumus atbalstīja arī Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija.

Tiesību akta projekts ir saskaņošanas stadijā. Tā galīgā redakcija pagaidām vēl nav zināma.

Priekšlikumus skatīt šeit.