Priekšlikums par gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

2021.gada 30.decembrī Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija Finanšu ministram nosūtīja priekšlikumu par gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

Vēstule skatāma šeit.