Priekšlikums par gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

2021.gada 30.decembrī Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija Finanšu ministram nosūtīja priekšlikumu par gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

Vēstule skatāma šeit.

Finanšu ministrija operatīvi izskatīja LRĀGA priekšlikumu, un ir veikti grozījumi likumā. FM atbilde lasāma šeit.