Projekta ieviešanas process

Žurnāla “Bilance” 2022.gada novembra numurā – Nr.11 (491) ir publicēts LRĀGA biedres un SIA “Mergera” valdes locekles Ingas Jefrēmovas raksts “Projekta ieviešanas process”.

Rakstā skaidrots gan par to, kādi riski pastāv ieviešot projektu, gan ieteikumi, kā projektu veiksmīgi ieviest dzīvē.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autores (Inga Jefrēmova) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autori ir obligāta.