Reliģisko organizāciju (starpkonfesiju) vadītāju un pieaicināto ekspertu darba grupas sēde, 20.04.2022.

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) valdes loceklis A.Droiskis 20.04.2022 piedalījās RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJAS organizētajā un vadītajā reliģisko organizāciju (starpkonfesiju) vadītāju un pieaicināto grāmatvedības, revīzijas, nodokļu un jurisprudences ekspertu darba grupas sēdē, kurā tika turpināta MK noteikumu projekta “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” apspriešana, lai izstrādātu priekšlikumus to iesniegšanai Finanšu ministrijas Darba grupai 28.04.2022.