Saeima pieņem jaunu Grāmatvedības likumu

Saeima ceturtdien, 10.jūnijā, pieņēma jaunu Grāmatvedības likumu, kas aizstās līdzšinējo likumu “Par grāmatvedību”, kurš ir spēkā kopš 1993.gada.

Jaunais likums regulē grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, uzskaita likuma subjektus, to tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, prasības grāmatvedības kārtošanai, kā arī nosaka institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.
Likumā iekļauta arī ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas kārtība (kas stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā vēl atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”), kā arī ārpakalpojuma grāmatvežu publiskā reģistra kārtošana, kas uzdota Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Jaunais Grāmatvedības likums stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, un tas attieksies uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.