Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu saraksts

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija (LRĀGA) uz brīvprātības principiem, ar attiecīgo komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) piekrišanu, veido un uztur licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu sarakstu ar mērķi jebkuram jaunajam uzņēmējam, citam interesentam vienkopus redzēt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus, lai izvēlētos sadarbības partneri.

Saraksts sagatavots uz licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu pieteikumu pamata. Iekļaujot ziņas par komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) šajā sarakstā, šī saraksta veidotāji vispirms pārliecinās par licences spēkā esamību Valsts ieņēmumu dienesta uzturētajā Publiskajā ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā – Grāmatvedības likuma 39.pants. Par licences spēkā esamību tiem komersantiem, kuri šajā sarakstā ir norādījuši savu nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, interesents var pārliecināties šeit.

Saimnieciskās darbības veicēju (fizisko personu) nodokļu maksātāju kodi ir šī saraksta sagatavotāju rīcībā, tie tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un netiek publiski izpausti. Lai sazinātos ar ārpakalpojuma grāmatvedi (saimnieciskās darbības veicēju), interesents var izmantot kontaktinformāciju, kas publicēta šajā sarakstā.

Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji Pieteikumu iekļaušanai šajā sarakstā aizpilda šeit, to izdrukājot, parakstot, ieskenējot (vai parakstot ar elektronisko parakstu) un nosūtot uz e-pastu info@lraga.lv. Uzziņas pa tālruni +371 29212101.

Pirms Pieteikuma nosūtīšanas LRĀGA norēķinu kontā bankā LV72 HABA 0551 0499 63518 jāiemaksā vienreizēja maksa par iekļaušanu sarakstā:
juridiskām personām 25 EUR (bez PVN),
fiziskām personām – 15 EUR (bez PVN).
LRĀGA nav PVN maksātāja.

Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu sarakstu skatīt šeit.