Skolēnu vasaras nodarbinātība

Žurnāla “Bilance” 2023. gada jūlija numurā – Nr. 7 (499) ir publicēts LRĀGA biedres un SIA “Mergera” valdes locekles Ingas Jefrēmovas raksts “Skolēnu vasaras nodarbinātība”.

Publikācija ir aizsargāta atbilstoši Autortiesību likuma normām. Raksta pārpublicēšana pieļaujama tikai ar izdevēja (žurnāls “Bilance” – SIA “Lietišķās informācijas dienests”) un autores (Inga Jefrēmova) atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Bilance” un uz raksta autori ir obligāta.