FM Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes darba grupas sēde 11.02.2021

Latvijas Repubikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas (LRĀGA) pārstāvji A.Droiskis un O.Springis piedalījās Finanšu ministrijas Darba grupas sēdē (videoformātā).
Tika izskatīti precizējumi likumprojektā “Grāmatvedības likums”, MK noteikumu “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” un “Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti uzņēmumu kasē” projekti.
Vairāki LRĀGA iesniegtie priekšlikumi (Grāmatvedības kārtošanas noteikumi) tika atbalstīti. Vairāki priekšlikumi tika arī noraidīti – neguva Darba grupas biedru atbalstu.