Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu maksājumu uzskaiti

Par pārskatu Pārskata perioda apkopojumssalīdzināšana

Labdien!

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) esošajā pārskatā “Pārskata perioda apkopojums – salīdzināšana” tika konstatēta kļūda pārskata perioda beigu atlikuma aprēķinā, kas šobrīd ir novērsta. Proti, pārskatā beigu atlikums tika rēķināts uz pārskata perioda beigu datuma sākumu, neietverot pārskata perioda pēdējā dienā veiktās nokavējuma naudas aprēķina transakcijas. Attiecīgi pārskata rindā “Stāvoklis par saistībām pēc atlases perioda. Parāds {-}/ Pārmaksa{+}” norādītā summa (piemēram, atlases periodā līdz 31.12.2021.) nesakrita ar nākamā pārskata perioda (piemēram, atlases periodā no 01.01.2022.) rindā “Stāvoklis par saistībām pirms atlases perioda. Parāds {-}/ Pārmaksa{+}” norādīto summu, kurā tika iekļautas aprēķinātās nokavējuma naudas par pēdējo pārskata dienu (piemēram, 31.12.2021.).
Pēc kļūdas novēršanas, pārskata rindā “Stāvoklis par saistībām pēc atlases perioda. Parāds {-}/ Pārmaksa{+}” tiek ietvertas pārskata perioda pēdējā dienā veiktās nokavējuma naudas aprēķina transakcijas.
Lūdzam šo informāciju nosūtīt Jūsu organizācijas biedriem.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Papildus informējam, ka metodiskais materiāls “Metodiskais materiāls par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datu salīdzināšanu ar Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas datiem par prasījumu un saistību summām bilances datumā ” ir ievietots VID tīmekļa vietnē sadaļās:

  • Elektroniskās deklarēšanas sistēma/Informatīvie un metodiskie materiāli https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-20 ;
  • Uzņēmumiem/Grāmatvedības organizēšana/Informatīvie un metodiskie materiāli/Gada pārskati https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-2

Valsts ieņēmumu dienests
14.07.2022