VID aktuālā informācija

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras elektroniski ir saņemta informācija par 2021. gada 3. ceturksnim aprēķinātajām minimālajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – minimālās VSAOI).
Informāciju par aprēķinātajām minimālajām VSAOI un samaksas termiņu Jūs varat redzēt VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmas sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums:

  • EDS sadaļā “Sarakste ar VID”;
  • zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 (zvanot uz šo tālruni, varat saņemt personificētu konsultāciju, ja zvanot pieslēgsieties EDS un nosauksiet tur redzamo kodu).

Ar cieņu
Valsts ieņēmumu dienests

Par iesniegumu izskatīšanas termiņa pagarinājumu
COVID-19 atbalsts
Labdien!
Valsts ieņēmumu dienests izskata Jūsu iesniegumu atbalstam algu subsīdijai un grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Eiropas Komisijas saskaņojumu abām šīm atbalsta programmām Latvija saņēma attiecīgi 2021. gada 17. un 16. decembrī. Savukārt pašlaik Ministru kabinets izskata tehniskos labojumus, lai novērstu neprecizitātes atbalsta aprēķina interpretācijā. Ja darbiniekam atbalsta periodā deklarēta mazāka darba samaksa nekā vidēji laikā no šā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās darba samaksas tieši atbalsta mēnesī (bet ne vairāk kā 700 eiro). Tādējādi tiek nodrošināts, ka valsts atbilstoši atbalsta mērķim daļēji kompensē izdevumus par atalgojumu, nevis sedz atalgojuma pieprasījumu, kas ir vairāk, nekā darbinieka faktiskā bruto darba alga par attiecīgo atbalsta mēnesi.
Ievērojot minēto un nepieciešamību pārbaudīt iesniegumā norādīto informāciju, iesnieguma izskatīšanas gala termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 10. janvārim. VID speciālisti darīs visu iespējamo, lai Jūsu iesniegumu izskatītu iespējami ātri.
Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar atbalstu algu subsīdijai lūdzam zvanīt uz tālruni 67121194, saistībā ar atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu) lūdzam zvanīt uz tālruni 67121369 vai rakstīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Ar cieņu Valsts ieņēmumu dienests